سایت هدف برتر

تخصص و افتخار مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی هدف برتر ، بودن در کنار مراجعین و یاري نمودن آنها در لحظه هاي دشوار زندگی است. روان مراجعین شایسته آرامش، تعادل و شادکامی است. مسائل زندگي به دلیل تغییرات عمده اي که در عرصه هاي مختلف زندگي براي فرد به وجود مي آورد استرس زا است و گاهي به دلیل عدم دسترسي به منابع حمایتي مطمئن، موجب ایجاد بحرانهایي براي افراد جامعه ميشود مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی هدف برتر با توجه به ضرورتهاي فوق و به منظور کمک به مراجعین جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگي زیر نظر سازمان بهزیستی کشور تاسیس گردیده و خدمات متعددي را در زمینه هاي مختلف ارائه ميکند.

توضیحات

تخصص و افتخار مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی هدف برتر ، بودن در کنار مراجعین و یاري نمودن آنها در لحظه هاي دشوار زندگی است. روان مراجعین شایسته آرامش، تعادل و شادکامی است. 

.سایت هدف برتر دارای بخش های منحصر به فردی همچون پنل اساتید و بخش اخبار می باشد

پنل اساتید این سایت باعث دسترسی راحت اساتید می شود.

ویژگی ها

  • node.js
  • طراحی منحصر به فرد
  • ریسپانسیو
  • کاربر پسند