سایت اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال۱۳۵۷ و انحلال اتاقهای اصناف در سرار کشور و به دنبال آن مسکوت ماندن فعالیت اتحادیه های صنفی، اقدامات اجرائی مرتبط با اصناف در قالب کمیته های امور صنفی ، آغازی شد ناظر بر اجرای مقررات نظام صنفی اسلامی(در اصفهان نام کمیته جامعه پیشه وران بود) در تیر ماه۱۳۵۹ شورای انقلاب نظام اسلامی ایران، قانون جدید نظام صنفی را تصویب و زیر بنای فعالیت قانونمند سازمانهای صنفی در کشور در چارچوب قانون مذکور پایه گذاری گردید، تا اینکه در سال ۱۳۶۲ انتخابات رسمی اتحادیه های صنفی در اصفهان مورد اجرا گذاشته شد و اولین دوره انتخابات اتحادیه صنف صنایع دستی در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۶۲ با انتخاباتی مستقل و برگرفته از حضور هنرمندان و پیش کسوتان وقت صنایع دستی با مشخص شدن اولین هیأت رئیسه قانونی آن فعالیتی دوباره را آغاز نموده و تا کنون ۹دوره انتخابات رسمی برای اتحادیه صنف صنایع دستی ثبت و ضبط گردیده است که آخرین آن در تاریخ ۰۲/۱۱/۹۱ برگزار شده است.

توضیحات

سایت خبری سایت اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان

این سایت به روز ترین اخبار مربوط به صنف صنایع دستی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

این سایت دارای بخش های خبری ، ارتباط با ما  می باشد.

ویژگی ها

  • ریسپانسو
  • کاربر پسند
  • google friendly